26 maj 2020 klocka 09.00 - 16.45

Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt - Sänds via webben

tunnel

I och med det rådande läget med spridningen av Covid-19/coronaviruset kommer konferensen att spelas in i förväg och sändas via webben den 26 maj!

 

Vilka metoder finns för att förebygga bruk av narkotika? Hur kan vi arbeta för tidig upptäckt av narkotikabruk? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella.

Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland,Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en förinspelad webbsändning. En kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk.

Målgrupp
Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare, tjänsteperson eller verksam inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region och idéburen sektor.

Ta chansen att ta del av framgångsrikt arbete mot narkotika!
Förmiddagen ger en bild av narkotikautvecklingen i Sverige och senaste forskningen gällande skadeverkningar. Du får ta del av kopplingen till organiserad brottlighet och narkotikamarknaden i Sverige, vikten av att arbeta jämlikt och jämställt samt kunskap kring framgångsrika metoder. Eftermiddagen består av valbara spår: 1) Narkotika- förebyggande metoder bland barn och unga. 2) Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk.

Bland annat medverkar Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDT-sekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO, Ulric Hermansson, forskare Karolinska Institutet och ett flertal andra.

Konferensen sänds via webben – anmälan krävs för länk till webbsändningen

Hela dagens konferens

Start kl.9.00
https://www.youtube.com/watch?v=9XuMIkEZKU0länk till annan webbplats

Efter pausen på förmiddagen
https://www.youtube.com/watch?v=g2-8ibqTZrwlänk till annan webbplats

Valbart spår, pass 1 : Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga

Efter lunch:
https://www.youtube.com/watch?v=h4U_cOrAXHQlänk till annan webbplats

Efter pausen på eftermiddag:
https://www.youtube.com/watch?v=JqySPvb5KYklänk till annan webbplats

Valbart spår, pass 2: Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk

Efter lunch:
https://www.youtube.com/watch?v=dQ0MaA9gyCMlänk till annan webbplats

Efter pausen på eftermiddag:
https://www.youtube.com/watch?v=iVLtE3o9foUlänk till annan webbplats

Förmiddagens föreläsningar

 • Narkotikautvecklingen i Sverige – varför ser den ut så? - Charlotta Rehnman Wigstad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 • Senaste forskningen gällande skadeverkningar av cannabis. - Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDT-sekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO
 • Narkotikaanvändning och misstankar om bruk – utifrån kön och socioekonomi - Jon Lundgren, Brottsförebyggande rådet
 • Aktuell lägesbild av narkotikautvecklingen och dess koppling till organiserad brottslighet- Patrik Andersson, Polisen
 • Verkningsfullt förebyggande arbete - vikten av struktur och insatser utifrån lokala behov - Åsa Domeij, Folkhälsomyndigheten

Eftermiddagspass 1. Narkotikaförebyggande metoder riktat till barn och unga

 • Tryggare Skola - för ett mer systematiserat förebyggande arbetet - Marika Haug, Tryggare Sverige
 • ANDT på schemat - Kristofer Odö, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 • KAGG-piloten - Maria Thörnklo och Marie Lindblad, Lars Kaggskolan
 • ANDTS-coach i Kronoberg- Nicklas Lundgren och Emma Johansson, Region Kronoberg
 • Att få igång ett ungdomsdrivet narkotikaförebyggande arbete -Sofie Levin, Unga drogförebyggare 
 • Droghandboken - Sara Heine, Narkotikapolitiskt center

Eftermiddagspass 2. Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk

 • Möjliga åtgärder i arbetslivet för tidig upptäckt - Ulric Hermansson, Karolinska Institutet
 • Sociala insatsgrupper – hur får man det att funka i praktiken? - Cecilia Andrée Löfholm, Socialstyrelsen
 • Tillsammans mot nätdroger - Ulrika Viklund, Länsstyrelsen Västernorrland och Robert Janeheim, Polisen
 • SAMMIK – Samverkan mot missbruk i Kalmar - Karl Ljungqvist, Polisen och Daniel Asp, Alkohol- och Drogmottagningen Kalmar kommun,
 • DOP - metodstöd mot droghantering på offentliga platser - Fredrik Granhag, Länsstyrelsen

Med reservation att programmet kan komma att ändras


Text

VAR: Konferensen sänds via länk, anmälan krävs

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt