15 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

Handlingsplaner inom egenkontrollen, förorenade områden

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Inbjudan att delta i projektet "Handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn"

Länsstyrelserna i Jönköping och Östergötland har tidigare bjudit in till startkonferens inom projektet Handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn.

Med anledning av covid-19 och de säkerhetsåtgärder som är aktuella har vi delvis arbetat om projektet för att kunna genomföra det utan fysiska möten.

Projektplaneringen ser ut som följer:

  • Onsdag 15 april webbseminarium kl. 9.00 – 12.00. Se bifogat program nedan.
  • Gruppdiskussioner angående konkreta tillsynsobjekt där ni tror att handlingsplaner kan vara till nytta och ge möjlighet till bättre hantering av förorenade områden. Dessutom diskuterar ni vilka hjälpmedel som behövs för att ni ska kunna tillämpa handlingsplaner på olika typer av tillsynsobjekt. Diskussionerna sker gruppvis via Skype under perioden 16 – 27 april.
  • 28 april: Skypemöte med alla projektdeltagare där vi går igenom resultaten från gruppdiskussionerna. Planering av tillsynsaktiviteter där varje deltagare väljer ett eller flera tillsynsobjekt att arbeta med i projektet.
  • 29 april – hösten 2020. Tillsynsarbete pågår. Skypemöten för avstämning av ärenden planeras in.
  • Avslutningsmöte hösten 2020, datum ej bestämt. Genomgång av resultaten och erfarenheterna från tillsynen. Diskussioner om specifika ärenden och hur man kan fortsätta tillsynen.

Program till webbseminariumPDF

Vilka riktar sig projektet till?

Handläggare på kommunen som arbetar med tillsyn på förorenade områden och miljötillsyn på pågående verksamheter.



VAR: skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt