26 maj 2020 klocka 08.00 - 17.00

INSTÄLLT Studieresa med tema ängsvallar

Följ med på en studieresa för att lära dig mer om hur du kan göra en gammal vall till blomstrande slåtteräng och samtidigt gynna våra pollinatörer! 

Färden går till Boråstrakten där vi tittar på olika exempel på ängsvallar. Sedan åker vi vidare till Tvärred där vi inspireras av Sune Broman - årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2018.

Studieresan är inställd men vår förhoppning är att den kan genomföras våren 2021.

VAR: Västergötland

KOSTNAD: Du betalar själv maten för dagen, men i övrigt är resan kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping