17 sep 2020 klocka 10.00 - 11.30

Workshop om geodata för klimatanpassning

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap 5 §). Syftet med ändringarna var att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen och därför erbjuds en heldagsworkshop i praktisk träning av den geodata som kan användas.

På grund av Coronapandemin behöver vi anpassa workshopen. Det betyder att den blir digital, ca 1,5 timme lång och helt utan den praktiska biten med eget labbande. Det kommer istället bli följande punkter (som skulle ingått på det ordinarie programmet):

1. Demonstration av MSBs översvämningsportal, med regional fokus, samt hur den är tänkt att användas i den fysiska planeringen.2. Demonstration av SGIs karttjänst för ras och skred samt hur den är tänkt att användas i den fysiska planeringen.3. Övriga frågor och avslut.

Geodata för klimatanpassning - praktisk träninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

Din organisation bör representeras av en bred kompetens, förslagsvis:

  • Klimatanpassningssamordnare
  • Planerare
  • GIS
  • Beredskap/Räddningstjänst

Arrangör

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Klimatrådets fokusgrupp för Anpassning till ett förändrat klimat.

Aktiviteten genomförs som en del i Klimatveckan 2020.

VAR: Digitalt seminarium

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt