17 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

Workshop om geodata för klimatanpassning

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap 5 §). Syftet med ändringarna var att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen och därför erbjuds en heldagsworkshop i praktisk träning av den geodata som kan användas.

Vi kommer att göra klimatanpassningsbedömningar med GIS-underlag kopplat till riskerna översvämning, och markrörelser i den fysiska planeringen.
Dagen varvas med praktisk träning och presentationer. Vi kommer även att diskutera osäkerheter kring nationella GIS-underlag, göra övningar i kartvisningstjänster, samt arbeta med data över sitt eget område utifrån föreslagna arbetssteg och frågeställningar.

Upplägget baseras på konceptet "Geodata för klimatanpassning praktisk träning", som togs fram av Lantmäteriet i samarbete med MSB, Trafikverket, Boverket, SGI, SGU, Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten och Uppsala län.

Geodata för klimatanpassning - praktisk träninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

Din organisation bör representeras av en bred kompetens, förslagsvis:

  • Klimatanpassningssamordnare
  • Planerare
  • GIS
  • Beredskap/Räddningstjänst

Arrangör

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Klimatrådets fokusgrupp för Anpassning till ett förändrat klimat.

Aktiviteten genomförs som en del i Klimatveckan 2020.

VAR: Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt