03 apr 2020 klocka 08.30 - 16.00

FRAMFLYTTAT Kompetenshöjande dag om SUA

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Kursen är framflyttad. Du kan anmäla ditt intresse nedan, så får du besked om nytt datum när det är fastställt.

 

 

Efter denna dag har du som deltagare ökat din kunskap om:

  • den förändrade hotbilden och varför det är viktigt med SUA såväl i upphandlingsfasen som under uppdragets/tjänstens utförande
  • vad begreppet SUA innebär och vem som omfattas
  • när och hur SUA ska tillämpas (tips, råd och stöd).

Föreläsare är Ylva Söderlund och Jennie Magnusson från Trafikverket samt
Arash Iahanie från Polismyndigheten.

Målgrupp är du som arbetar inom området upphandling, juridik, säkerhet- eller säkerhetsskydd eller i övrigt har ett intresse av att ta del av föreläsningarna.

Dagen vänder sig i första hand till samverkande aktörer inom F-samverkan och sektorsövergripande myndigheter inom länet. I mån av plats är även övriga myndigheter eller organisationer välkomna.

Lunch bekostas av respektive deltagare.

VAR: Elite Stora Hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt