26 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

INSTÄLLT - Fördjupningskurs – riskbedömning i arbetet mot våld i nära relationer

Öga på en kvinna

Det här är en fördjupad utbildning av instrumentet FREDA. Efter utbildningen kommer du veta mer om hur du använder instrumentet på bästa sätt i ditt arbete.

Under denna utbildningsdag utgår vi från riskbedömningsinstrumentet FREDA. Syftet med dagen är att vi ska få en fördjupad kunskap i instrumentet och koppla resultat till en säkerhetsplanering. Vi lär oss också mer kring bedömning, dokumentation och uppföljning av FREDA.

Föreläsare

Marie Persson har en lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer i familjefridsteamet i Hässleholm och har under året föreläst om instrumentet. Hässleholm har arbetat med FREDA riskbedömningar sedan 2009.

Målgrupp

Yrkesverksamma som har viss erfarenhet av FREDA bedömningsinstrument och vill utveckla och fördjupa sin verksamhets arbete kring riskbedömningar. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

Tid och plats

Torsdagen den 26 mars kl. 8.30-16.00 Elite Stora Hotellet i Jönköping

Anmälan

INSTÄLLT

VAR: Elite Stora hotellet i Jönköping

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Utebliven närvaro kan komma att debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt