Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss och informerar om hur vi gör när en tjänst är tillsatt.

Vi har upphandlat ett nytt rekryteringsverktyg, och håller på att fasa ut vårt tidigare verktyg. Under en period ligger därför en del rekryteringar i vårt gamla verktyg, och andra i det nya. Därför kan det både finnas lediga jobb att söka samtidigt som det står att det inte finns lediga jobb. 

Aktuella tjänster

 • Koordinator inom krisberedskap och civilt försvar

  Du kommer att stötta enhetschefen med att planera och hålla ihop olika processer på enheten, hantera vissa administrativa system och vid behov utgöra en del av...
 • Fiskeribiolog till fiskeenheten

  Fiskeenheten hanterar ett brett spektrum av frågor med koppling till fiske och vatten. Bland viktiga arbetsområden märks planering och genomförande av...
 • Beredskapshandläggare inom området skydd mot olyckor

  Du kommer att vara en del av enhetens samlade resurs inom området krisberedskap och civilt försvar. Dina närmaste kolleger har fokus på frågor inom området...
 • Projektledare miljödatasystem på Vattenenheten

  Som projektledare kommer du ansvara för och leda verksamhetens del av utvecklingsprojektet VISS 2.0. Du planerar projektet och reviderar projektets projektplan...
 • Objektspecialist vatten

  Du kommer som objektspecialist bland annat ge support och service till användare av VISS. Du kommer utbilda användare, hålla manualer och utbildningsmaterial...

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun.

Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer tidigare som du kan ställas inför på jobbet hos oss.

Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover. Om ett arbetsprov är aktuellt så får du information om det, och hur det går till i samband med att du blir kallad till intervju.

Reseersättning

Om du har varit på intervju kan du ha rätt att få ersättning för din resa enligt förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer Länk till annan webbplats..

Använd blanketten nedan.

Ersättning vid rekrytering Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir är olika beroende på hur många intervjuer vi har och hur det går att få tag i referenser.

Hitta till oss

På vår sida "Kontakta oss" hittar du vår besöksadress, kartor och annan information hur du kan ta dig hit. Var ute i god tid till din intervju, om du har bil så kan du få parkera en bit ifrån länsstyrelsen.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster.

Vi anslår alla tjänster, i listan nedanför ser du vilka.

Vi anslår alla tjänster, i listan nedanför ser du vilka.

Tjänst

Diarienummer

Tjänsten tilldelas

Beslutet anslogs

Säkerhets- och servicesamordnare

112-3356-2022

Christian Merkle

2022-08-09

Vattenhandläggare

3904-2022


Avbruten

Vikarierande vattenhandläggare

3905-2022


Avbruten

Säsongsanställda inom natur-, vatten-, och fiskeområdet

112-2117-2022

Elin Rostedt, Emelie Ström, Karin Lageson

2022-08-16

Handläggare inom landsbygdsprogrammet

112-3339-2022

Anna Bergengren, Ewelina Axell

2022-08-16

Enhetschef till enheten för naturskydd och tillsyn

112-3335-2022

Ingrid Camper

2022-08-16

Två tillsvidareanställda miljöskyddshandläggare

112-3970-2022

Robert Karlsson, Martin Karlberg

2022-08-16

Kommunikationschef

112-4333-2022

Eva Sandsjö Liljedahl

2022-08-19

Naturvårdshandläggare med entomologinriktning

112-5207-2022

Oskar Lövbom

2022-08-22

Nationalparksguide

112-5139-2022

Erika Stenmark

2022-08-29

Tillsvidareanställd miljöskyddshandläggare

112-3970-2022

Alexandra Persson

2022-09-06

Projekthandläggare inom förorenade områden

112-5704-2022

Klas Wigren

2022-09-06

Systemförvaltare

112-6113-2022

Martin Herkel

2022-09-12

Samhällsplanerare

112-5140-2022

Sofia Carlén

2022-09-12

Samordnare inom folkhälsa

112-5648-2022

Erica Rang

2022-09-30

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det genom att skriva till: Statens överklagandenämnd, Box 2218, 103 15 Stockholm. Vi vill även att du skickar ditt överklagande till Länsstyrelsen i Jönköping, 55186, Jönköping. I skrivelsen anger du beslutets diarienummer så vi vet vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Jönköping inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går ej att överklaga

Kontakt