Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Utlysning av pengar till samarbetsåtgärder för att skapa nya jobb och diversifiering

Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyser 692 615 kronor till samarbetsprojekt med koppling till den regionala skogsstrategin för Småland.

Ansökningsperiod: 3 september 2019 – 23 september 2019

Utlysning av pengar till samarbetsåtgärder för att skapa nya jobb och diversifieringPDF

Utlysning av pengar till regionala samarbetsåtgärder för livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyser 1 537 390 kronor till samarbetsprojekt som stärker landsbygdens näringsliv och skapar tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Ansökningsperiod: 29 augusti 2019 – 23 september 2019

Utlysning av pengar till regionala samarbetsåtgärder för livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats

Utlysning av pengar till generella samarbetsåtgärder för livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyser 1 130 084 kronor till samarbetsprojekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar.

Ansökningsperiod: 29 augusti 2019 – 23 september 2019

Utlysning av pengar till generella samarbetsåtgärder för livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats

Utlysning av pengar till samarbetsåtgärder för mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan

Länsstyrelsen i Jönköpings län utlyser 3 235 878 kronor till samarbetsprojekt som bidrar till att korta kedjan mellan jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och konsument och att också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden

Ansökningsperiod: 29 augusti 2019 – 23 september 2019

Utlysning av pengar till samarbetsåtgärder för mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjanlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping