Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.  

Tidigare gavs Jönköpings läns författningssamling  ut i en
gemensam löpnummerserie med två saknummerbeteckningar LTF och Ö. LTF bestod av
författningar med lokala trafikföreskrifter och Ö bestod av övriga
författningar. Ö kunde vara föreskrifter om vattenskydd, naturreservat,
sjötrafik, älgjakt med mera.  

Sedan 2011 ges författningssamlingen ut i en gemensam
löpnummerserie utan saknummerbeteckningar.

Texterna presenteras i PDF-format och för att kunna läsa
PDF-format behöver du ett program som heter
Adobe
Acrobat Reader
länk till annan webbplats
. Programmet är gratis. Det är dock alltid
den tryckta versionen som gäller.

Kartor har uteslutits tillsvidare. Kontakta Länsstyrelsen
om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2018. 

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2017.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-1 kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf 112.6 kB 2018-05-16 12.55
2017-2 kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.pdf 109.2 kB 2018-05-16 12.58
2017-3 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Vinsta .pdf 798.1 kB 2018-05-16 12.58
2017-4 föreskrifter för naturreservatet Vinsta.pdf 128.1 kB 2018-05-16 13.02
2017-4 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Bokedungen.pdf 861.5 kB 2018-05-16 13.04
Upphävan av vattenskyddsområde med föreskrifter för Hoks vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf 109.7 kB 2018-05-16 13.05
Upphävan vattenskyddsområde med föreskrifter för Klevshult vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf 110.1 kB 2018-05-16 13.07
Sammaställning över allmänna vägar.pdf 3.9 MB 2018-05-16 13.10
Föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark i Aneby kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 13.10
Karta till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark.pdf 1 MB 2018-05-16 13.12
Upphäva fågelskyddsområde vid Herrestadsjön i Värnamo kommun.pdf 109.4 kB 2018-05-16 13.13
Utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg i Vetlanda.pdf 114.2 kB 2018-05-16 13.14
Kartbilaga beslut om utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg.pdf 2 MB 2018-05-16 13.16
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Kvillsfors, Upplanda, Näshult, Ramkvilla och Korsberga i Vaggeryds kommun.pdf 114.3 kB 2018-05-16 13.18
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Marieholm i Gnosjö kommun..pdf 109.2 kB 2018-05-16 13.20
Upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för Reftele vattentäkt i Gislaveds kommun.pdf 110.1 kB 2018-05-16 13.27
Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön i Jönköpings kommun.pdf 66.1 kB 2018-05-16 13.29
Kartbilaga föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf 66.1 kB 2018-05-16 13.31
Ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf 68.7 kB 2018-05-16 13.33
Kartbilaga till ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf 68.7 kB 2018-05-16 13.34
Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990 (FS 1990:8) sjötrafiken i Jönköpings län.pdf 69.3 kB 2018-05-16 13.35
Kartbilaga 1 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 69.3 kB 2018-05-16 13.37
Kartbilaga 2 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 612.2 kB 2018-05-16 13.39
Kartbilaga 3 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 695.5 kB 2018-05-16 13.40
Ändring Jönköpings läns föreskrifter 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län .pdf 69 kB 2018-05-16 13.41
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om utvidgat strandskydd i Värnamo kommun.pdf 75.9 kB 2018-05-16 13.46
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2017.pdf 75.2 kB 2018-05-16 13.47
Föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen i Gislaveds kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 13.48
Kartbilaga till föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen .pdf 292 kB 2018-05-16 13.48
Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf 66.3 kB 2018-05-16 13.51
Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf 170.4 kB 2018-05-16 13.53
Kartbilaga till beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Aneby vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf 1.3 MB 2018-05-16 13.53
Upphävande av strandskydd angående område som ligger på fastigheterna Lökeryd i Vaggeryds kommun .pdf 70.4 kB 2018-05-16 13.55
Kartbilaga i Jönköpings läns föreskrifter om beslut om upphävande av strandskydd angående Lökeryd .pdf 70.4 kB 2018-05-16 13.57
Kartbilaga Nennesmo.pdf 1.1 MB 2018-05-16 14.03
Föreskrifter för naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun.pdf 83.9 kB 2018-05-16 14.05
Naturreservatet Gåeryds rasbranter.pdf 83.9 kB 2018-05-16 14.10
Upphäva vattenskyddsområde föreskrifter för Holsbybrunn vattentäkt i Vetlanda kommun .pdf 112.8 kB 2018-05-16 14.11
Beslut om upphävande av strandskydd Lammåsa 2:2, 5:1 och 8:1 i Vetlanda kommun.pdf 70.4 kB 2018-05-16 14.12

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2016.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om och föreskrifter för vattenskyddsområde Dykärr i Habo.pdf 175.2 kB 2018-05-16 15.12
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för vattenskyddsområde Dykärr i Habo kommun.pdf 715.1 kB 2018-05-16 15.17
Sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Jönköpings län.pdf 5 MB 2018-05-16 15.19
Föreskrifter för naturreservatet Hornån nedre i Habo kommun.pdf 131.3 kB 2018-05-16 15.20
Naturreservatet Hornån nedre.pdf 1.7 MB 2018-05-16 15.27
Beslut om rättelse av gräns för naturreservatet Vretaholms eklandskap, Jönköpings kommun.pdf 110.8 kB 2018-05-16 15.28
Kartbilaga till beslut om rättelse av gräns för naturreservatet Vretaholms eklandskap.pdf 1.9 MB 2018-05-16 15.29
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Långö Mosse och Svanasjön i Gnosjö och Vaggeryds kommuner.pdf 131.2 kB 2018-05-16 15.30
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Långö Mosse och Svanasjön i Gnosjö och Vaggeryds kommuner.pdf 1.9 MB 2018-05-16 15.31
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län 2016/2017.pdf 112.6 kB 2018-05-16 15.32
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Baremosse i Habo och Mullsjö kommuner.pdf 112.6 kB 2018-05-16 15.33
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Baremosse i Habo och Mullsjö kommuner.pdf 2.2 MB 2018-05-16 15.34
Föreskrifter för naturreservatet Eketorp i Nässjö kommun .pdf 116.6 kB 2018-05-16 15.34
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Baremosse i Habo och Mullsjö kommuner.pdf 551.1 kB 2018-05-16 15.35
Beslut om upphävande av strandskydd.pdf 109.9 kB 2018-05-16 15.35
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd.pdf 109.9 kB 2018-05-16 15.36
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Höghult södra i Vetlanda kommun.pdf 80.6 kB 2018-05-16 15.36
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Höghult södra i Vetlanda kommun.pdf 199.4 kB 2018-05-16 15.37
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Sundsängen i Vetlanda kommun.pdf 80.2 kB 2018-05-16 15.38
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Sundsängen i Vetlanda kommun.pdf 381.8 kB 2018-05-16 15.39

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2015.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf 110.4 kB 2018-05-16 15.42
Kartbilaga föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf 12.8 MB 2018-05-16 15.43
Föreskrifter för naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf 111.1 kB 2018-05-16 15.45
Kartbilaga till föreskrifter till naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf 12.5 MB 2018-05-16 15.46
Upphävande för naturminnet Kulla 1:3, "Hackareviken" i Eksjö kommun.pdf 114.5 kB 2018-05-16 15.47
Föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf 76.3 kB 2018-05-16 15.48
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf 2.6 MB 2018-05-16 15.49
Ändring av älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län.pdf 117.1 kB 2018-05-16 15.50
Föreskrifter den 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län.pdf 78.5 kB 2018-05-16 15.50
Sammanställning allmänna vägar inom Jönköpings län.pdf 2.7 MB 2018-05-16 15.51
Vattenskyddsområde med föreskrifter för Säby vattentäkt i Tranås kommun.pdf 71.5 kB 2018-05-16 15.53
Föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf 78.2 kB 2018-05-16 15.54
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf 604.7 kB 2018-05-16 15.55
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf 85.1 kB 2018-05-16 15.56
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf 16.6 MB 2018-05-16 15.57
Tillstånd uppförande av byggnad visst avstånd från vägområde.pdf 175.7 kB 2018-05-16 15.58
Kartbilaga till föreskrifter angående tillstånd för uppförande av byggnad .pdf 842.4 kB 2018-05-16 15.59
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län 2015/2016.pdf 76.3 kB 2018-05-16 16.00
Upphävande av strandskydd, Värnamo kommun.pdf 106.8 kB 2018-05-16 16.00
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 455.3 kB 2018-05-16 16.01
Upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 106.1 kB 2018-05-16 16.02
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 988 kB 2018-05-16 16.02
Upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf 106.1 kB 2018-05-16 16.03
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf 580 kB 2018-05-16 16.04
Föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 16.04
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf 243.4 kB 2018-05-16 16.05
Rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf 92.7 kB 2018-05-16 16.06
Kartbilaga till beslut om rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf 650.2 kB 2018-05-16 16.07
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf 129.4 kB 2018-05-16 16.07
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf 1.4 MB 2018-05-16 16.10
Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings kommun.pdf 114.4 kB 2018-05-16 16.11
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.pdf 115.4 kB 2018-05-16 16.12
Föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf 130 kB 2018-05-16 16.13
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf 1.2 MB 2018-05-16 16.16

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping