Publiceringsdatum: 7 augusti 2018

Nytt beslut om skyddsjakt av lodjur

Lodjur. Foto: Lars Petersson

Foto: Lars Petersson

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut om skyddsjakt efter ett lodjur i nordvästra delen av länet.

Det är främst del av Mullsjö och Habo kommuner som berörs, men även en liten del av Jönköpings kommun. Orsaken till beslutet är att det varit upprepade angrepp på får orsakade av lodjur i området och Länsstyrelsen ser skyddsjakt som den lämpligaste lösningen i detta fall. Beslutet gäller från och med den 5 augusti till den 8 oktober.

Sedan ett år tillbaka har 11 lodjursangrepp på får inträffat i Mullsjö och Habo kommun, där det senaste angreppet upptäcktes den 5 augusti. Angreppen har inträffat inom ett begränsat område och alla angrepp har besiktigats av Länsstyrelsen och konstaterats vara orsakade av lodjur. Skyddsjakt har utfärdats vid tre tillfällen tidigare under det senaste året, men inget lodjur har kunnat avlivas än.

Vid prövning av skyddsjakt gör Länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån eventuella skadors och olägenheters omfattning och under hur lång tidsperiod dessa har skett. Länsstyrelsen gör bedömningen att angreppen som inträffat i området under en begränsad tid, utförts av en individ som är mer benägen att angripa tamdjur än vad som normalt kan förväntas. Länsstyrelsen anser att angreppen sannolikt kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området.

Skyddsjakten leds av en jaktledare som utsetts av Länsstyrelsen. Endast jägare som jaktledaren har pekat ut kan delta i skyddsjakten.

BeslutPDF

JaktområdePDF

 


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping