Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Vem kan söka krisstöden?

Krisstöden är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Stöden är till för dig som bedriver verksamhet inom någon av följande sektorer:

 • fjäderfä
 • gris
 • mjölk
 • nötkött
 • får
 • get
 • växthus
 • yrkesfisket.

Det är regeringen som avgör vilka näringsgrenar som bör omfattas av stödpaketet, bland annat baserat på kalkyler från Jordbruksverket.

Ansök om krisstöden

Ansökningsperioderna för de olika krisstöden har följande start- och slutdatum:

 • Fjäderfäsektorn: 27 juni till 9 augusti 2022.
  • Ansökan har stängt och samtliga utbetalningar är gjorda.
 • Animaliesektorn och växthusproduktion: 9 augusti till 20 september 2022.
  • Ansökan är stängd.
 • Yrkesfisket: 15 augusti till 28 oktober 2022.
  • Ansökan är stängd.

Frågor och svar

Du som producerar fjäderfä, gris, mjölk, nötkött, får eller getter räknas till animaliesektorn och kan ta del av krisstöden.

Växthusyta definieras som en uppvärmd yta som används för odling och ytor för enklare sortering och paketering, förvaring av produkter inför leverans, transportgångar och förvaring av mindre skrymmande utrustning.

För att få detta stöd ska växthusytan ha använts för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter.

En yrkesfiskare är en fysisk eller juridisk person som har licens för yrkesfiske enligt fiskelagen.

Det är regeringen som avgör vilka näringsgrenar som omfattas av krisstöden, bland annat baserat på kalkyler från Jordbruksverket.

Krisstöden ska täcka en del av de kostnadsökningar för exempelvis foder och energi som uppstått med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är att det är animalieproduktionen som påverkats mest negativt av dessa kostnadsökningar. Spannmålsbönder kan dra nytta av de åtgärder som genomförts för att minska kostnader för till exempel diesel.

Ja, dessa stöd påverkas inte av de vanliga jordbrukarstöden eller av projekt- och företagsstöd.

Däremot måste du i vissa fall redovisa i ansökan om du tagit emot andra statsstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) under innevarande år samt de två senaste beskattningsåren.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) på Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges livsmedelsproduktion är under hård press på grund av det rådande omvärldsläget och äventyrar en del av vår framtida livsmedelsproduktion.

Regeringen har därför presenterat åtgärder för drygt 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till animaliesektor, växthusnäring, yrkesfisket och en ökning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Resterande del utgörs av en tillfällig skattesänkning på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk.

Tillsammans med Jordbruksverket har länsstyrelserna haft i uppdrag att ta fram underlag för utformning av krisstöden samt handläggning. Länsstyrelserna hanterar information om och handläggning av krisstöden.

Kontakt