Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Det finns inga regionala prioriteringar inom stöd till samarbeten.

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 255.1 kB.

Utlysning

Åtgärden har utlysningar och det kommer tidigast ske hösten 2023.

Ansökningsomgångar

Åtgärden har utlysningar.

Kommande utlysningar

Utlysning kommer tidigast ske hösten 2023

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt