Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng av max 1000 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

  • Starta utan befintlig verksamhet
  • Ta över befintlig verksamhet
  • Heltidsarbete

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Utbildning inom de gröna näringarna
  • Erfarenhet inom de gröna näringarna

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 254.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysning

Utlysning 1: 3 januari- 30 juni 2023, budget: 900 000 kronor

Utlysning 2: 1 juli - 31 december 2023

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

Ansökningsomgångar

Åtgärden har utlysningar

Kommande utlysningar

Ytterligare utlysningar kommer 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt