Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Våtmarker och dammar - näringsretention

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

Åtgärdsbehov övergödning

  • Vattenkvalitet

Våtmarker och dammar - biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Gynnsam utformning
  • Naturlig utformning

Övriga vattenvårdsåtgärder

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Åtgärdsbehov övergödning
  • Vattenkvalitet

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 255.1 kB.

Utlysning

Åtgärden har inga planerade utlysningar utan har löpande hantering av ansökningar.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in, budget 10 561 937 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt