Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng av max 1000 poäng

Regionala prioriteringar

Jönköpings län har ekologiskt hållbara och cirkulära lösningar som prioriterat område.

Med ekologiskt hållbara lösningar avses investeringar som bidrar till att minska företagets nyttjande av material och energi eller investeringar som främja biologisk mångfald. Med cirkulära lösningar avses investeringar som på något sätt bidrar till att ta till vara på och skapa mervärden för restflöden samt investeringar där förbrukningen av resurser minskar genom återvinning av material eller flöden.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag
  • Ökad digitalisering

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier Pdf, 254.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysning

Åtgärden har beslutsomgångar

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari- 30 juni 2023, budget 1 600 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 juli- 31 december 2023

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping