Stöd till åtgärder för att förbättra miljön

Du kan få stöd till investeringar som förbättrar miljön. Det kan till exempel vara att röja en betesmark, anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav.

Det här kan du få stöd för

  • Du kan få stöd för investering av:
  • Stängsel mot rovdjur
  • Engångsröjning av betesmark
  • Förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning av tvåstegsdiken
  • Reglerbar dränering
  • Investeringsstöd för förnybar energi
  • Investeringsstöd till biogas

Du som söker stödet ska äga marken eller ha markägarens tillstånd.

Så här ansöker du

Din ansökan behandlas av Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen tagit emot ansökan får du en bekräftelse och kan börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att bekräftelsen inte är ett beslut om stöd.

Ansökningarna bedöms efter regionala prioriteringar och målen med Landsbygdsprogrammet. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Om ditt stöd beviljas ska du ansöka om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst för utbetalning. Det kan ta några månader innan du får pengarna.

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i fem år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta enligt samma uppdrag annars kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Läs mer om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du som vill läsa mer om stöd till miljöinvesteringar.

Miljöinvesteringar på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vilka regionala prioriteringar som gäller för Jönköping län kan du läsa i den regionala handlingsplanen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Behöver du komplettera din ansökan skriftligt till Länsstyrelsen, efter att du gjort ansökan i e-tjänsten, ska du använda denna adress:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
FE 28
Box 204
865 25 Söderhamn

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping