Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Behörighetsutbildning

För tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom en fortbildningskurs under en dag. Även för distributörer av kemiska växtskyddsmedel krävs behörighetsutbildning.

Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket dessa utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L.

Jordbruksverkets information Länk till annan webbplats.

Problem med skadedjur?

Du som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L kan även få tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för skadedjurbekämpning i och runt lantbrukets ekonomibyggnader, och för att få hantera råttgift måste du komplettera din växtskyddsbehörighet med ett särskilt tillstånd. Du gör din tillståndsansökan på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Två olika behörigheter

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet.

Du måste därför välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus. (Växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen.)

  • Tillstånd för användning utomhus

Behöver du ett tillstånd för att sprida växtskyddsmedel utomhus går du en fyradagars grundkurs, antingen med jordbruksinriktning eller med inriktning park/golf/grönytor/friland.

  • Tillstånd för användning både utomhus och i växthus

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus går du en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den inriktning du saknar. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Grundkurser

Jönköpings län kommer inte anordna grundkurser 2022 utan hänvisar därför till andra län.

Fortbildningskurser för användning av växtskyddsmedel utomhus 1 L – 2 L

Följande datum finns det möjlighet att förnya behörigheten för växtskyddsmedel:

Onsdagen den 12 januari, Vrigstad Hotel

Torsdagen den 10 februari, Tenhults naturbruksgymnasium

Onsdagen 2 mars, Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Kurserna pågår mellan kl. 09:00 – ca 17:00 och avslutas med ett prov.

Kostnaden är 2500 kr exklusive moms men inklusive kursmaterial.

Inbjudan är skickad till dig som har en behörighet som upphör den 31 maj 2022.

Sista datum för anmälan är 9 december 2021.

Anmälan görs här E-tjänst kurskatalogen - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Har du även behörighet för växthus?

För dig som även har växthusbehörighet finns möjlighet att göra ett utökat prov på kursdagen. Extra kursmaterial skickas hem före kursen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping