För tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom en fortbildningskurs på en dag där gamla kunskaper repeteras och nyheter tas upp. Även för distributörer av kemiska växtskyddsmedel krävs behörighetsutbildning. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket dessa utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L. I Jönköpings län brukar dessa kurser hållas februari-april. Mer information om behörighetskurserna finns på Jordbruksverkets webbplats.

Behörighetsutbildning för dig som använder kemiska växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.       

Problem med skadedjur?

Du som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L kan även få tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för skadedjurbekämpning i och runt lantbrukets ekonomibyggnader, och för att få hantera råttgift måste du komplettera din växtskyddsbehörighet med ett särskilt tillstånd. Du gör din tillståndsansökan på Arbetsmiljöverkets webbplats.

www.av.se Länk till annan webbplats.