Är din beredskap god?

Kalv slickar på hand.

Med anledning av den förhöjda risken för spridning av Covid-19 vill Länsstyrelsen uppmana dig som företagare att se över din beredskap för att hantera oplanerade situationer.

Se över dina rutiner

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser vikten av att planera för personalbrist och poängterar att alla aktörer/företag behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

Webbplatsen för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Se så att du har skriftliga rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk, det gäller framförallt de dagliga rutinerna men även det som är ”special” och som bara du vet men som är viktigt för att produktionen ska fungera.

Se då till att det finns dokumenterade kontaktvägar till de som är viktiga för just ditt företag, veterinär, slakt, foder, etc.

Se över ditt nätverk

Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan sköta om dina djur? Kontakta gärna dem redan nu – dessutom kan du då berätta om dina rutiner. Det kan vara tidigare anställda, grannar, släkt eller andra.

Håll kontakten

Hjälp till att hålla koll – kontakta gärna kollegor och grannar och kolla av så att de har det bra, samtidigt så visar du då att du har det bra. När vi inte får tag på varandra – då får vi fortsätta leta kontaktvägar tills vi vet att personen/företagaren är ok.

Om Corona

I nuläget vet man att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Det finns i dagsläget inget vaccin. Man har inte sett någon smitta mellan djur och människa för det aktuella Coronaviruset.

Vad kan jag göra för att skydda mig från Corona?

Bedöm behovet av besök på gården, minimera där möjligt och undvik själv större folksamlingar, håll avstånd till andra personer. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, torka med papper (inte flergångs textilhanddukar). Undvik att röra vid ansikte eller ögon.

Alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Mer information

Myndigheterna lägger löpande ut information på respektive myndighets webbplats

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du deras frågor och svar och en pdf som visar tips på god handhygien.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se finns material samlat om det senaste i frågan och vart du ska vända dig om du drabbas.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping