Elda säkert i naturen

Under vår och sommar är det ofta torrt i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Var därför alltid försiktig om du eldar eller grillar och ha alltid släckutrustning nära till hands. Det är du som ansvarar för säkerheten.

Länsstyrelser och kommuner kan utfärda eldningsförbud, information om sådana beslut finns alltid på respektive webbplats. Trots att Länsstyrelsen inte har utfärdat eldningsförbud kan det förekomma lokala eldningsförbud.

Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du börjar elda. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för säkerheten. Var alltid försiktig och ha tillgång till släckutrustning.

Räddningstjänsterna har på sina respektive webbplatser bra information om hur man eldar säkert. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på webbsidan DinSäkerhet.se råd om vad man ska tänka på när man eldar, hur man ska släcka en eld och vad man ska göra om elden sprider sig.

Upplysning om brandrisksprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar. Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens hemsida. Det finns även en APP som Din Säkerhet tillhandahåller, se länkar.

Ta del av informationen på DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ta också hänsyn till rådande väderlek om det är lämpligt att elda eller grilla.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping