Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Under 2018-2019 genomfördes över 320 energibesök på små och medelstora företag i Jönköpings län. Energibesöken följs upp under 2020-2021 inom energitillsynen och projektet. Projektet pågår till och med april 2021.

Läs mer

Incitament för energieffektivisering på Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Projektet Incitament för energieffektivisering Länk till annan webbplats.

Här hittar du även metodstöden som tagits fram inom projektet. De går att ladda ner och beställa hem kostnadsfritt.

Inspirationsfilmer

Här ser du goda exempel från livsmedelsbranschen, gjuteribranschen, ytbehandlingsbranschen samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag. Fler filmer hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Energikontor Norra Småland

Det går också att få råd och hjälp från Energikontor Norra Småland. Energikontorets uppgift är att:

  • stötta regionens energi- och klimatarbete
  • samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten
  • driva samverkans- och utvecklingsprojekt
  • informera om möjligheten att söka EU-medel
  • vara regional dialogpart till Energimyndigheten.

Läs mer

Energikontor Norra Smålands webbplats Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivarna

Det finns även möjlighet att få hjälp och stöttning med energieffektivisering från kommunernas energi- och klimatrådgivare. De riktar sig till hushåll, föreningar och små- och medelstora företag. De kan bland annat hjälpa dig med tips på hur du kan effektivisera din energianvändning eller öka andelen förnybara energi.

Vill du komma i kontakt med energi- och klimatrådgivarna i Jönköpings län:

Energi- och klimatrådgivare - Energikontor Norra Smålands webbplats Länk till annan webbplats.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Nätverk för energieffektivisering i Jönköpings län – Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL)

Enligt lagen har stora företag en skyldighet att göra energikartläggningar minst vart fjärde år. Syftet med lagen är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Läs mer på

Lagen om energikartläggning i stora företag på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Länsstyrelsen i varje län tar tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram för att få en mer positiv utveckling för miljön. Ett av åtgärdsprogrammen är Minskad klimatpåverkan där utgångspunkten är att med ett effektivt och målinriktat arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet mot visionen att bli ett plusenergilän 2050. Läs mer på åtgärdsprogrammen på Länsstyrelsens webbplats.

Åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats.


Kontakt