• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl driftstörning för miljöfarlig verksamhet

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Följande instruktioner gäller när det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Vid en större incident

 • Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
 • Kontakta handläggare på Länsstyrelsen. Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, kontakta oss via växeln så hjälper vi dig vidare.
 • Rapportera incidenten i e-tjänsten.

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Vid en mindre incident

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • anläggningen som händelsen inträffat på och gärna anläggningsnummer
 • plats och tidpunkt för händelsen
 • beskrivning av driftstörningen och orsak
 • miljökonsekvenser
 • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
 • eventuella provtagningar.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Komplettering av driftstörning

Denna e-tjänst använder du när du ska komplettera en tidigare anmäld driftstörning. Du måste ha ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Ärendet måste även vara under handläggning.

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket.

Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis Sevesoverksamheter, ska olyckor och störningar också rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Olycksrapportering för farliga verksamheter på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Håkan Wirén
Enhetschef
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

Telefon: 010-22 36 517
E-post: hakan.wiren@lansstyrelsen.se

Malin Nilsson
Administration
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363
E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se

Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322
E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303
E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se

Linda Helgstedt
Tillsynavfallsanläggningar samt Seveso. Samordnare miljötillsyn och frågor kring avfallsbrottslighet.

Telefon: 010-22 36 223
E-post: linda.helgstedt@lansstyrelsen.se

Martin Karlberg
Miljöskyddshandläggare industrier. Kemikalietillstånd e-cigaretter. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 519
E-post: martin.karlberg@lansstyrelsen.se

Robert Karlsson
Miljöskyddshandläggare. Avfallsanläggningar och avloppsfrågor.

Telefon: 010-22 36 253
E-post: robert.f.karlsson@lansstyrelsen.se

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

Telefon: 010-22 36 312
E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Lund
Miljöskyddshandläggare. Lagen om allmänna vattentjänster, avfallsanläggningar.

Telefon: 010-22 36 491
E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter och avfallsanläggningar. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 455
E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri, sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

Telefon: 010-22 36 512
E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se

Therese Olausson
Miljöskyddshandläggare. Tillsyn av avloppsreningsverk. Föräldraledig.

Telefon: 010-22 36 520
E-post: therese.olausson@lansstyrelsen.se

Alexandra Persson
Miljöskyddshandläggare. Tillsyn och samråd för täkter.

Telefon: 010-22 36 442
E-post: alexandra.persson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324
E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping