Jönköpings läns arbete med förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och ger bland annat stöd till kommunerna i arbetet med tillsyn av förorenade områden.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada. Det är i praktiken samma sak. Regler om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det Enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna.

Arbetet med förorenade områden i länet genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen och länets kommuner, ansvariga verksamhetsutövare och andra aktörer. Länsstyrelsen samverkar också med flera andra statliga myndigheter. Läs mer om samverkan i länet.

Organisation och samverkan

Prioriteringsordningen är att de förorenade områden som medför störst risker för hälsa och miljö ska utredas och åtgärdas först. Vilka som är länets mest prioriterade områden hittar du i vår prioriteringslista.

Prioriteringslista för förorenade områden

Hanna Allemyr
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Jönköpings kommun
Telefon: 010-22 36 468
E-post: hanna.allemyr@lansstyrelsen.se

Moa Huitema (föräldrarledig)
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 313
E-post: moa.huitema@lansstyrelsen.se

Helene Jansson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Habo/Mullsjö, Nässjö och Värnamo kommun.
Telefon: 010-22 36 310
E-post: helene.jansson@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Eksjö, Sävsjö och Tranås kommun.
Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Gnosjö och Vaggeryd kommun.
Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden.
Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Persson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning gentemot Aneby, Gislaved och Vetlanda kommun.
Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Henrik von Zweigbergk
Handläggning av ärenden med inriktning på juridiska frågor. Ansvarsutredningar. Tillsynsvägledning till kommunerna i generella ansvarsfrågor gällande förorenade områden.
E-post: henrik.s.zweigbergk@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.
E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping