Brandövningsplats Jönköpings flygplats

Länsstyrelsen i Jönköping är tillsynsmyndighet över brandövningsplatsen lokaliserad nära Jönköping airport. Under 2019 har Trafikverket genomfört en miljöteknisk markundersökning vid flertalet fastigheter inom brandövningsplatsen för Jönköping airport. Miljöundersökningarna har gjorts för att kartlägga i vilken omfattning högfluorerade ämnen, PFAS, från släckskum finns kvar i marken.

Under 2020 kommer Trafikverket att ta fram en riskbedömning för området. Anledningen till att en riskbedömning tas fram är att den miljöteknisk markundersökningen har visat att PFAS finns kvar i marken och att PFAS till viss del sprids. Syftet med riskbedömningen är att besvara vilka risker som finns, hur stora riskerna är och vad som kan vara acceptabelt idag och i framtiden.

Längre ner kan du läsa den senaste rapporten som tagits fram av Niras, genom uppdrag av Trafikverket.

Kontaktuppgifter

För frågor specifikt kring undersökningen kan du kontakta Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Trafikverket, Kristoffer Hagvall, telefonnummer 072-085 32 73 (växel 0771-921 921).

Länsstyrelsen i Jönköping, Hanna Allemyr, telefonnummer 010-223 64 68 (växel 010-223 60 00).

Kontakt