Ängs- och slåtterförmedling

Slåtteräng i Knaggebo, Mullsjö kommun

Vad är en äng? En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

Jordbruksstöd till ängsskötsel

Enligt Jordbruksverket är en slåtteräng ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med efterbete. På slåtterängen ska det växa gräs eller örter som kan användas till foder. Hävdad ljung kan också användas till foder. Skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trätillväxten räknas inte som slåtteräng. Slåtteräng ger även rätt till gårdsstöd. Om din äng har natur- och kulturmiljövärden som kräver särskild skötsel kan du få ytterligare ersättning för insatser som lieslåtter, lövtäkt, efterbete, höhantering, bränning eller om du har mark på svårtillgängliga platser (t.ex en ö utan fast förbindelse).

Anmäl ditt intresse

Ängs- och slåtterförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare som vill hitta ängsskötare

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

För tillfället har inga markägare anmält intresse




Ängsskötare som söker äng

Ängsskötare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Slåtterredskap

Mattias Handley

0736562536
Mattias.handley@gmail.com


Gränna, Huskvarna, Jönköping och omnejd

Slåtterredskap (traktorburen slåtterbalk, manuell slåtterbalk, lie) Lie


Markägare som vill hitta ängsskötare

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att ängsskötare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.







Ängsskötare som söker äng

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som ängsskötare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.






Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping