Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Du kan ta del av kostnadsfri rådgivning. Vi anordnar även kurser, fältvandringar och studieresor!

Rådgivning

Samordning, allmänna frågor om ekologisk produktion

Anna Engstedt, Länsstyrelsen, telefon 010-22 36 243

Växtodling

Christoph Hochmuth, Hushållningssällskapet, telefon 0708-29 09 71

Stina Petersson, Baks & Co, telefon 0140-77 02 18

Paulina Jonsson, Växa Sverige, telefon 010-471 03 32

Djurhållning

Nilla Henning, Växa Sverige, telefon 010-471 05 37

Hanna Persson, Hushållningssällskapet, telefon 0722-46 66 01

Birgit Fag, Hushållningssällskapet (lammproduktion), telefon 0708-29 05 45

Anna Engstedt, Länsstyrelsen, telefon 010-22 36 243

Bygg

Martina Philip Carlsson, Växa Sverige, telefon 010-471 03 31

Ekonomi

Filip Brånstrand, Hushållningssällskapet, telefon 0708-29 09 74

Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige, telefon 010-471 03 37

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping