Förmedling av kontakter gällande betesmark

Foto: Camilla Zilo, ko,

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Har du en äng som du inte kan hävda eller är du ängsskötare? Vi förmedlar kontakten mellan er för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att förmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Betesförmedling

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Länsstyrelsen erbjuder denna förmedlingstjänst för att hjälpa till när det finns stor brist på bete till lantbrukets djur på grund av exempelvis torka. Det gör att markägare som har tillgång till betesmarker och djurägare i behov av bete, kan kontakta varandra.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Fyll i intresseanmälan för att hitta betande djur.

Du som är i behov av betesmarker, fyll i intresseanmälan för att hitta mark för bete.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Markägare som vill hitta djur som kan beta

Djurägare

Kontaktuppgifter

Information

Areal

Dick Uggla

070-3996719
dick.uggla@flaktgroup.com

Spexhult, NÄSSJÖ
Betesmark i anslutning till hemmet

3 ha

Anna Anjou

0737752396

Anjou83@gmail.com

Sonarp 3, 567 91 Vaggeryd.

Typ av mark, el, vatten, tillsyn och stängsel Finns möjlighet att dra fram vatten. Ej stängslet idag men det finns möjlighet till el. Ligger intill vårt bostadshus så tillsynen är daglig. Gammal betesmark som nu växer igen med sly. Hålls efter med röjsåg idag.

2 ha

Bertil Oscarsson

070-2901540

bertil@oscarsson.eu

Gislaved

Typ av mark, el, vatten, tillsyn och stängsel Delvis stängsel och möjlighet till el. och vatten.

5 ha


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Information

Djurslag

Birger Hjorthage

070-5625618
hjorthage.annacarin@gmail.com


Runt Nässjö

Ko, charolais

Ulf Sjöberg

073-5107201

ulf.sjoberg7@gmail.com

Område:
Svarttorp med 1 mils omnejd

Får/Lamm; lungna och trevliga köttraser.

Johan Carlsson

070-555 85 51

ekefall@tele2.se

Mark som kan ge tillväxt på djuren

Stut eller stut o kviga främst av mjölkras

Hamra Håkansgård0706877191

andreas@hamra-hakansgard.se

Bete med Kor + kalv alternativt kvigor,

Värnamo & Gislaveds kommun

NötkreaturKontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping