Betesförmedling

Foto: Camilla Zilo, ko,

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Länsstyrelsen erbjuder denna förmedlingstjänst för att hjälpa till när det finns stor brist på bete till lantbrukets djur på grund av exempelvis torka. Det gör att markägare som har tillgång till betesmarker och djurägare i behov av bete, kan kontakta varandra.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Fyll i intresseanmälan för att hitta betande djur.

Du som är i behov av betesmarker, fyll i intresseanmälan för att hitta mark för bete.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping