Publiceringsdatum: 31 juli 2018

Eldningsförbud i Jönköpings län

Eldningsförbud råder i alla kommuner i Jönköpings län. All eldning, förutom grillning i villaträdgård eller motsvarande är förbjuden.

Foto: Pär Axenfjord.

Det råder eldningsförbud i alla kommuner inom Jönköpings län, men det är tillåtet att med försiktighet grilla i villaträdgård eller motsvarande.

Eldningsförbud

Eldningsförbud gäller i samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun. Om du har frågor om eldning, grillning eller arbete i skog och mark, kontakta räddningstjänsten i din kommun.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att iaktta försiktighet vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

Heta arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Eldningsförbud på flera språk

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or barbecue in forests or in public areas. The ban also applies to disposable grills, prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks. Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen. Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

Está prohibido hacer fuego, NO puede hacer fuego o barbacoas en el bosque ni en cualquier terreno o lugar público. La prohibición incluye parrillas de un solo uso, barbacoas de obra y lugares habilitados para barbacoas en terreno público, como por ejemplo zonas de baño, campings y parques. Recuerde que usted siempre es responsable de la seguridad y que puede ser imputado y condenado si causa un fuego o viola la prohibición de hacer fuego.

Zabrana tharibaske jag značinela so tu NASMINEA te thare jag ja skara ki veš ja ko pole ja ko javno thana. I zabrana isto važinela e jekhefareskere skarake, namestime thana skarake, ja skarakere thana ko javno thana, ko misal nandžojbaskere thana, kampine ja parkia. De tut godi sako far so tut isi i odgovornost siguripaske hem so šaj te ove izvedimo prema i odogovrnost hem te ove kaznimo te uzročindžan jekh požar ja pagea i zabrana protiv tharibe jag.

يعني حظر اشعال النيران أنه من غير المسموح لك إشعال نار أو الشواء في الغابات والحقول او في أي مكان عام. ويشمل الحظر أيضاً الشوايات ضي العامة، مثلاً 􀘹 التي تُستعمل لمرّة واحدة، والمواقد المعُدّة مسبقاً في الأرا أماكن الاستحمام ومواقع التخييم والحدائق العامة تذكّر بأنك مسؤول/مسؤولة دائماً عن الأمن والسلامة وأنّ من الممكن ضي الى المحاسبة والعقاب إذا تسبّبت في اندلاع حريق أو 􀘹 أن تتعرّض/تتعرّ انتهاك حظر إشعال النار

ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ጫካ ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ወይ ኣብ ህ ዝባዊ ቦታታት ሓዊ ክትኣጕድ ወይ ስጋ ክትጠብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ክልከላ ነዚኦም ዚስዕቡ እውን ይምልከት እዩ፥ ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘግልግሉ መጥበሲታት ወይ ግሪል፡ እተገጣጠሙ ሰፈራት-ሓዊ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዚርከቡ ናይ ስጋ መጥበሲታት፡ ንኣብነት ኣብ ኣባይቲ መሕጸብ ኣካላት ፡ ኣብ ናይ ካምፒንግ ቦታታትን መናፈሻታትን። ንድሕነት ብዚምልከት፡ ኩሉ ግዜ ንስኻ ባዕልኻ ተሰካሚ ሓላፍነት ምዃንካ ሕሰበሉ፣ ከምኡውን ናይ ባርዕ ጠንቂ ምስ እትኸውን ወይ ነቲ ናይ ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ሕጊ ምስ እትጥሕሶ፡ ብሓላፍነት ከም እትጥየቕን ከም እትቕጻዕን ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ።

Забрана за палене на огън означава, че НЕ се допуска палене на огън или да се пече на скара в гори, местности и на обществени места. Забраната се отнася и за грил за еднократна употреба, за обособени места за палене на огън и за барбекю на обществени места, като например места за къпане, къмпинги и паркове. Имайте предвид, че винаги Вие носите отговорност за сигурността и че може да бъдете подведен/a под отговорност и да бъдете наказан/a, ако причините пожар или нарушите противопожарната забрана.

Zakaz ten oznacza, że NIE WOLNO rozpalać ognia ani grillować w lasach i na polach oraz w miejscach publicznych. Zakaz ten dotyczy również grillów jednorazowych oraz specjalnie do tego celu przygotowanych ogólnodostępnych miejsc na ognisko i grillowanie, które można znaleźć na przykład przy kąpieliskach, na kampingach i w parkach. Miej na uwadze fakt, że zawsze ty sam/sama jesteś odpowiedzialny/a za stosowanie się do reguł bezpieczeństwa i że możesz być pociągnięty/a do odpowiedzialności i ukarany/a jeśli spowodujesz pożar albo złamiesz zakaz rozpalania ognia.

Mamnuucid dab shidid waxey ka dhigantahay in AADAN dab ka shidi karin ama aadan wax ku dubi karin keymaha iyo dhulka ama goobaha guud oo idil. Mamnuucidda waxaa xittaa ku jira birta halka mar wax lagu dubto, dabka la shito iyo goobaha guud ee wax lagu dubto, sida goobaha dabaasha, goobaha hawo qaadashada iyo darjiinooyinka. Ku fikir inaad mar walba adiga mas’uul ka tahay sugidda ammaanka iyo in laguu raacan karo ciqaabna aad ku muteysan karto haddii aad sababto dab ama aad jabiso mamnuucid dab shidid.

Vanliga frågor och svar

Vad som omfattas av beslutet

Det är tillåtet att med försiktighet grilla i villaträdgårdar och motsvarande. Som motsvarande räknas innergårdar i tätorter. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Ja, elgrillar är tillåtna.

Ja, om hyresvärden så tillåter och du vidtar särskilda försiktighetsåtgärder. du ska se till att du det inte finns torr vegetation jord i närheten av grillplatsen, och ha minst 10 liter vatten där du grillar för att kunna släcka eventuell brand i omgivningen. Du bör också ha kontroll över grillplatsen lång tid efter att grillningen är avslutad, i synnerhet om du använt kolgrill.

Eldningsförbudet omfattar inte förbud mot rökning.

Däremot är det ett allmänfarligt brott att vara ovarsam med fimpar och annat som kan orsaka band i samband med rökning, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Nej, däremot får du använda gasolkök för matlagning i villaträdgårdar och motsvarande t.ex. innergårdar i tätorter.

Hör med din kommun vad som gäller.

Endast om campingplatsen är ständigt bevakad och campingvärden tillåter det.

Endast om hyresvärden tillåter det.

Hör med din kommun vad som gäller.

Det kan bli böter – eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Det bästa du kan göra är att påtala att eldningsförbud gäller. Om det inte hjälper kan du kontakta polisen.

Om skogsbrand och arbete i skog

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna - Varna alla som hotas av branden.
  • Larma - Larma 112.
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Känner du röktlukt så ska du larma via 112. Vid pågående, stora bränder så kan röklukt spridas över en större yta. I ett sådant läge kan det vara lämpligt att ringa informationsnumret 113 13.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret vid stora händelser.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Den som orsakar brand kan bli skadeståndsskyldig.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping