03 okt 2019 klocka 13.00 - 16.00

Workshop om åtgärdsprogram miljömål och klimatanpassning

Vi närmar oss nu en ny omgång med åtgärdsprogram för miljömålen och även klimatanpassningsåtgärdsprogrammet kommer att uppdateras snart. Inför att detta arbete drar igång kommer vi på Länsstyrelsen se över arbetet med programmen.

Syftet är att förbättra systemet med åtgärdsprogram för att få till kraftfulla åtgärder i länet med en tydlig miljöeffekt.

Målgrupp: Personer på kommun och andra aktörer som varit med i arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammen, i genomförandet av åtgärder eller ska jobba med dem i framtiden. 

Workshopen anordnas vid 2 tillfällen:

  • 25 september: 13.00-16.00
  • 3 oktober: 13.00-16.00

VAR: Länsstyrelsen i Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt