28 jan 2020 klocka 08.30 - 12.00

Klimatanpassning i översiktsplan

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap 5 §). Syftet med ändringarna var att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Hur kan kommunen på ett systematiskt och strategiskt sätt arbeta med den nya bestämmelsen avseende klimatanpassning i sin översiktsplan? Det är  temat för dagen!

Målgrupp


Klimatanpassningssamordnare, översiktsplanerare och beredskapshandläggare.

Program

Bakgrundspass:

  • Såhär beräknas klimatet bli i Jönköpings län
  • Vad innebär en ÖP och den nya bestämmelsen?
  • Riskernas innebörd

Underlagspass:
Genomgång av tillgängliga underlag som kopplas till riskerna och vad de innebär. Vi diskuterar även kring andra klimatrelaterade risker som är önskvärda att hantera i ÖP.

Förberedelse inför aktivieten

  • Vad står det i er ÖP idag om riskerna ras, skred, erosion och översvämning, värmebölja?
  • Vilka underlag har ni avseende dessa som ni tagit fram för er kommun?

VAR: Länsstyrelsen i Jönköpings län (hamngatan 4)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt