25 nov 2019 klocka 18.30 - 21.15

Vad behöver vi göra för att minska problemen med vildsvinen

Vildsvin. Foto: Kenneth Johansson.

Välkommen till en kväll då vi diskuterar hur vi med gemensamma krafter kan minska problemen som den ökande vildsvinsstammen orsakar!

I takt med att vildsvinsstammen ökar så ökar blir skadorna för jordbruket allvarliga och viltolyckorna ökar. Måndagen den 25 november är du välkommen att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att minska problemen med vildsvinen i länet. Kvällen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, LRF, Riksjägarna och Svenska jägarförbundet.

Vi serverar fika (kaffe, fralla och kaka) för 45:-

Program

18.30 Landshövding Helena Jonsson inleder.

18.45 Organisationerna redogör för sin syn på hur vi kan minska vildsvinsproblemen.

19.45 Fika.

20.15 Paneldiskussion.

20.45 Frågor från publiken till panelen.

21.10 Sammanfattning och avrundning av kvällens moderator.

Anmäl dig

VAR: Vetlanda missionskyrka

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 nov 2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

jonkoping@lansstyrelsen.se