29 nov 2019 klocka 13.00 - 15.00

Workshop - återvändande, process och stöd för asylsökande

OBS! INSTÄLLD PGA. FÖR FÅ ANMÄLNINGAR.

I kontakten med målgruppen asylsökande är det viktigt att känna till hur återvändandeprocess går till. Emil Hafström från Migrationsverket berättar om asylprocessen lite kort, samt hur Migrationsverkets arbete ser ut efter det att beslut om avvisning eller utvisning fattats, hur man arbetar med återvändande och hur andra aktörer kan vara med och bidra i detta arbete.

Workshopen riktas till personer som i sitt yrke och/eller frivilligarbete möter asylsökande och är i behov av mer kunskap kring process och stöd. Det kommer även att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med
Region Jönköpings län.

OBS! INSTÄLLD PGA. FÖR FÅ ANMÄLNINGAR.

VAR: Länsstyrelsen, Länsstyrelsen, Hamngatan 4 Jönköping (lokal: Munksjön)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt