03 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Var finns framtidens kompetens?

Välkommen till en spännande och interaktiv dag om kompetensförsörjning på en könssegregerad arbetsmarknad. Med föreläsningar, inspirationstalare, exempel från länet och en gemensam metodverkstad tar vi oss an utmaningarna, möjligheterna och framtiden. Genom nya möten möjliggörs benchmarking och innovation för att möta framtidens arbetsmarknad.

Dagen riktar sig till dig som inom offentlig, privat eller idéburen sektor arbetar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, rekrytering, arbetsmiljö, arbetsförmedling, utbildning och närliggande frågor.

09.00 Registrering och fika

09.30 Jämställdhetsrådet hälsar välkomna

09.45 Den könsuppdelade arbetsmarknaden

Magnus Nermo är professor i sociologi vid Stockholms universitet och kommer ge en överblick över den svenska arbetsmarknadens strukturer.

10.45 Paus

11.00 Levande bibliotek

Ta del av intressanta och lärande exempel från länet i vårt levande bibliotek!

12.00 Lunch

12.45 Anatomin av framtidens ledare

Föreläsaren Ishtar Touailat är CEO och grundare av Futuristas. Marie Johansson, kommunalråd i Gislaveds kommun, kommer intervjua Ishtar Touailat om framtidens ledarskap.

13.30 Metodverkstad med fokus på benchmarking, samverkan och innovationer

Sara Jonasson Ginters leder eftermiddagens metodverkstad. Hur kan din verksamhet hitta och dela med sig av sätt att attrahera och behålla kompetens? Här kan du möta din nästa samverkanspart!

14.30 Fika

14.45 Fortsättning metodverkstad

15.45 Gemensam avslutning

16.00 Tack för idag!

ARRANGÖRER:

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Smålandsidrotten, Arbetsförmedlingen och Jönköping University.

VAR: Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7 Jönköping

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri, anmälan är bindande men kan överlåtas. Ej meddelat förhinder efter sista anmälningsdagen debiteras med 250 kr (exkl. moms).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt