03 feb 2020 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning för chefer och politiker - våld i nära relationer

Vi välkomnar länets chefer och politiker till en heldag tillsammans med föreläsare Linn Moser Hällen. Vi hoppas att denna dag kan ge dig som chef och politiker mer kunskap och inspiration till att utveckla och förbättra ert arbete mot våld i nära relationer. Syftet med dagen är att ge stöd och kunskap i hur man kan organisera och utföra arbetet på ett hållbart sätt med kvalité.

Tid och plats

Måndagen 3 februari 2020 Elite Stora Hotellet i Jönköping kl. 8.30 -16.00

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef eller är politiker och som i sitt uppdrag kommer i kontakt med våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningens innehåll

 • Kort om grundläggande kunskaper i våldsproblematik
 • Kort om grundläggande kunskaper i hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Att leda arbetet kring våld.
 • Implementera våldsarbetet i befintliga organisationsstrukturer.
 • Att bygga lämpliga organisation.
 • Hur man bygger och främjar samverkan mellan olika aktörer.
 • Hur personal påverkas av att arbeta med våldsutsatta.
 • Att fråga om våld.

Presentation av föreläsare

Linn är socionom, handledare, författare och föreläsare som har en lång erfarenhet av att arbeta med socialt arbete och våld i nära relationer. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, metodutvecklare, samordnare och som arbetsledare. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete, samverkan samt FREDA-bedömningsmetoder. Linn är en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Länsstyrelsen i Jönköping har tidigare anlitat Linn som föreläsare.

Program

 • 08.30 - 09.00 Fika
 • 09.00 - 12.00 Inledning och därefter föreläsning av Linn Moser Hällen
 • 12.00 - 13.00 Lunch
 • 13.00 - 14.30 Forts. föreläsning
 • 14.30 - 15.00 Fika
 • 15.00 – 16.00 Forts. och avslutade sammanfattning

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Deltagarantalet är begränsat. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Varmt välkommen med din anmälan!

VAR: Elite Stora Hotellet i Jönköping

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Utebliven närvaro kan komma att debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt