18 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Så kan din verksamhet komma igång att arbeta med våldsprevention

Välkommen till två tillfällen där vi fördjupar kunskapen kring de tre förändringsprinciperna i ett framgångsrikt våldspreventivt arbete.

Alla medarbetare är en viktig pusselbit i det våldspreventiva arbetet och ska därför känna en trygghet i att upptäcka våld och veta vad nästa steg är. Att arbeta våldspreventivt har både ett medborgar- och ett medarbetarperspektiv.

De tre förändringprinciperna.

  • Se sambandet mellan våldsnormer och våldshandlingar
  • Se sambandet mellan ojämställdhet och våld
  • Vara en aktiv åskådare

Dessa tre principer ser världshälsoorganisationen WHO som särskilt verkningsfulla och framgångsrika delar i metoder för ett våldspreventivt arbete.

Att arbeta våldspreventivt syftar inte till att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar.

Målgrupp

Dagarna riktar sig dels till dig som arbetar med och möter gymnasie- och högstadieungdomar, så som skol- och fritidspersonal och elevhälsa. Utbildningen kan med fördel göras i en hel arbetsgrupp.

Tid och plats

9 december 2019 Elite Stora Hotellet i Jönköping, kl. 09:00 – ca 16:00

18 februari 2020 Elite Stora Hotellet i Jönköping, kl. 09:00 – ca 16.00


VAR: Elite Stora Hotellet i Jönköping

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt