10 dec 2019 klocka 08.30 - 16.00

Rasismens olika uttryck- vardagsrasism och våldsbejakande extremism

Rasismens olika uttryck - vardagsrasism och våldsbejakande extremism

Länsstyrelsens uppdrag kring mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är att stödja och utveckla kommunernas arbete inom området. Strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör en stor del av befolkningen och är ett stort samhällsproblem. Syftet med konferensen är att höja kunskapen om rasistiska uttryck samt att motverka och förebygga rasism.

08.30 Fika och registrering

09.00 Inledning
Moderator Dona Hariri och Landshövding Helena Jonsson

09.20 Vad är rasism?
Mikael Öhman Almén och Andrea Kamien, Forum för Levande historia

10.20 Paus

10.35 Betydelsen av lokala lägesbilder kopplat till rasism och extremism
Camilla Sahlander, Länsstyrelsen Dalarna

11.05 Hur vi kan minska vardagsrasismen och utveckla samhället i positiv riktning?
Mina Dennert, Journalist bakom #jagärhär

12.00 Lunch

13.00 Valbara seminarier och workshop

Våldsbejakande extremism
Jennie Sivenbring, Segerstedtinstitutet

Diskriminering på arbetsmarknaden (Vidga normen i praktiken)
Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen i Stockholms län

15.00 Fika

15.15 Panelsamtal
Jenny Sivenbring, Mikael Öhman, Kitimbwa Sabuni

16.00 Dagen avslutas

VAR: Träcentrum Nässjö

KOSTNAD: 300 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

jonkoping@lansstyrelsen.se