09 nov 2019 klocka 09.00 - 15.30

Vård och restaurering av stenmurar

Humle

Välkommen att lära dig mer om hur man reparerar stenmurar

Denna kurs är för dig som vill lära dig hur man reparerar stenmurar.

Kursledare är Kjell Gustafsson, Ängagärdets Natur och Kultur, Växjö.

OBS Ändrat datum!
Vi ses vid Kännestubba bygdegård lördagen den 9 november klockan 9.00.

Förmiddagen vigs åt teori på sal med historik och byggteknik.
På eftermiddagen är vi i fält i Lönås då vi tittar på stenmurar med åtgärdsbehov.

Kursen tar bland annat upp:

  • Historik och byggnadsteknik, video och diabilder, på stenmurar
  • Exkursion där vi beser murar med olika behov av åtgärder
  • Murar med sprängsten eller natursten
  • Vad kan jag göra med handkraft och vad behöver jag maskiner till
  • Borra och klyva sten, en bra kunskap om du behöver komplettera ett grindhål, grundsten mm
  • Vad tillåter lagen?
  • Tidsåtgång och timtaxa?

Kläder efter väder, och ta med mat för hela dagen!

Vi beräknar avsluta klockan 15.30.

Anmäl dig senast den 6 november.

Frågor om kursinnehåll besvaras av Kjell Gustafsson, telefon 070-586 11 65.

VAR: Kännestubba bygdegård

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

jonkoping@lansstyrelsen.se