15 okt 2019 klocka 18.00 - 21.00

Grundkurs för dikoproducenter

Diko

Välkommen att lära dig mer om dikoproduktion

Detta är en kurs för dig som är nystartad eller tänker starta med dikoproduktion.

Hanna Sjöholm från Hushållningssällskapet i Jönköping är kursledare.

Ämnen som tas upp på kursen är: raser, avel, utfodring, produktionsformer, ekonomi, byggnader, skötsel, betesdrift. Vi gör jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Kursen har en ekologisk inriktning och konventionella som ekologiska producenter är välkomna!

Kursen hålls tisdagen den 15 oktober klockan 18–21 på Tallnäs stiftsgård.

Anmäl dig senast den 11 oktober.

VAR: Tallnäs stiftsgård

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 okt 2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping