12 nov 2019 klocka 18.00 - 21.00

Betesbaserad, miljövänlig och klimatsmart lammproduktion

Får

Välkommen att lära dig mer om lammproduktion

Kurstillfället är en del i en kursserie med fyra träffar. Övriga träffar är:
Tisdagen den 26 november
Tisdagen den 10 december
Tisdagen den 7 januari

Detta är en kursserie för dig som är nystartare eller funderar på att starta!

Du anmäler dig till alla träffar samtidigt, senast den 5 november. Meddela vid anmälan om du redan vet att du inte har möjlighet att vara med på alla träffarna. Deltagaravgiften är 500 kr + moms för hela kursserien, oavsett hur många träffar du kan vara med på.

Birgit Fag, lammrådgivare på Hushållningssällskapet håller i kursen.
Samtliga träffar är på Träcentrum i Nässjö klockan 18–21:

Tisdagen den 12 november: Introduktion Lammproduktion med mycket betesdrift är miljövänlig och bidrar till att öka den biologiska mångfalden i vårt län. Men fåren ifrågasätts också dagligen i klimatdebatten. Hur gör vi som producenter för att maximera livsmedelproduktionen samtidigt som vi har en klimatsmart produktion och gynnar naturvärdena på bästa sätt? Olika sätt att hålla får tas upp. Vilken produktion är lämplig för min gård?

Tisdagen den 26 november: Utfodring. Vad äter ett får? Vilka foder och vilka mineraler är bäst? Vilket grovfoder är önskvärt? Hur vet man att ett får utfodras med det som behövs? Hur mycket ska lammen växa? Hur kan man påverka foderstatens klimatpåverkan? Hur påverkas klimatet av vad fåren äter?

Tisdagen den 10 december: Byggnader. Hur många får finns det plats för i din byggnad? Olika sätt att inreda ett fårhus. Utformning av vinterrastfålla för att minska växtnäringsläckage. Hälsa för effektiv produktion och bra tillväxt under stallperioden. Vad kan man göra för att minska ammoniakavgång och förlust av växthusgaser i stallet?

Tisdagen den 7 januari: Betesplanering. Hög tillväxt och små växtnäringsförluster under betesgång. Skötsel av bete. Olika typer av bete. Stängsling och djurhantering. Hur påverkar betesplaneringen näringsläckage, växthusgasutsläpp och parasitförekomst? Hur planerar jag betet så att de biologiska värdena i betet bevaras?

Du betalar 500 kr + moms för hela kursserien.
Avgiften faktureras i efterhand. Anmäl dig senast den 5 november.

VAR: Träcentrum i Nässjö

KOSTNAD: 500 kr plus moms för hela kursserien

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 nov 2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

jonkoping@lansstyrelsen.se