24 okt 2019 klocka 08.30 - 15.30

Avloppsseminarium med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket genomför, i samverkan med länsstyrelserna, en turné runt om i Sverige för att bland annat informera om nya vägledningen förom rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Seminariet riktar sig till såväl kommunala miljöinspektörer och länsstyrelsens handläggare med tillsyn på tillståndspliktiga reningsverk som verksamhetsutövare och konsulter som tar fram underlag och tolkar föreskriften.

Naturvårdsverkets förhoppning är att seminariet ska nå en bred målgrupp för att ge möjlighet att lyfta frågor och problematik samlat vid de regionala seminarierna.

Under dagen kommer blir det information diskution om den nya vägledningen till föreskriften NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Även den kommande EU-rapporteringen med deadline i juni 2020 kommer att tas upp.

Program

08:30-09:00 Fika

09.00-10.30 Vägledningen till NFS 2016:6 och efterföljande diskussion och frågor.

10:30-10:45 Kort Paus

10:45 -11:15 Länsstyrelsen i Jönköpings län: avloppsprojektet

11:15-11:45 Lokalt perspektiv från huvudman - egenkontroll enligt föreskrifterna

11:45- 12:45 Lunch

12:45- 14:00 Avloppsdirektivet – överträdelseärenden och kommande stämning, EU-rapportering och revidering av föreskrifterna om miljörapportering 2016:8 samt diskussion och ev. frågor

14:00- 14:30 Aktuellt från Naturvårdsverket – kort information om bland annat dagvatten, avancerad rening och näringsåterföring/slam”.

14:30- 15:00 Fika

15:00- 15.30 Sammanfattning och avslut

Frågeställningar till seminariet

Det finns en möjlighet för deltagarna att skicka in frågor till Naturvårdsverket innan seminariet. Frågor ställs i samband med anmälan till seminariet längre ner på sidan.

Det kommer även finnas en chans att ställa frågor till Naturvårdsverket under själva seminariet.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kalmar tillsammans med Naturvårdsverket.

Kontakta oss

Om du har frågor om anmälan eller seminariet kan du kontakta Camilla Fogenstad Sigefjord, tel 010-223 54 75 eller e-post camilla.fogenstad.sigefjord@lansstyrelsen.se.

VAR: Scandic City, Gamla Tanneforsvägen 51 i Linköping

KOSTNAD: Ca 500 kronor, kostnaden för dagen beror på antalet deltagare. I kostnaden ingår lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 okt 2019

Kontakt