11- 12 okt 2019 klocka 00.00 - 00.00

Humlekurs för nystartare

Humle

Välkommen att lära dig mer om humleodling

Efterfrågan på svensk närproducerad humle ökar stadigt i takt med att fler mikrobryggerier startar. Men hur ser möjligheterna ut för humleodling i Småland? Hur startar man och hur fortsätter man? Kursen vänder sig till dig som funderar på att börja med humleodling eller som har startat ett mikrobryggeri..

Else-Marie Strese som är filosofie doktor i biologi och docent i agrarhistoria gör en historisk tillbakablick på humlens betydelse i vår historia och föreläser om humlets kemiska egenskaper.

Kirsten Jensen, rådgivare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, går igenom hur man odlar humle i dag - sortval, plantering, skörd, torkning, lagring med mera samt marknad och möjligheter i framtiden.

Kursen äger rum fredagen den 11 oktober och lördagen den 12 oktober i
Nässjötrakten (plats meddelas vid anmälan).

Gör en intresseanmälan via kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se eller till Anna Engstedt, telefon 070-662 80 51 så får du ett komplett program när det är fastställt. Välkommen!

Program

Fredagen den 11 oktober
9:00-9:30 Fika
9:30-9:50 Välkommen och presentation - Anna
9:50-10:50 Året runt i humleodlingen - Kirsten
11:00-12:00 Historisk tillbakablick, varför odlades humle förr? - Else-Marie
12:00-12:50 Lunch
13:00-14:00 Humlens kemiska egenskaper - Else-Marie
14:00-14:50 Vad vill en bryggare ha? - En bryggare
14:50-15:20 Fika
15:20-16:15 Uppbindingssystem och efterskördhantering - Kirsten
16:25-17:10 Humle till mer än öl - Kirsten
Ev kvällsaktivitet och middag

Lördagen den 12 oktober
8:45-9:10 Fika
9:10-9:35 Ekonomi i svensk humleodling - Kirsten
9:35-10:00 Utländska sorter - Kirsten
10:10-10:50 De svenska klonerna - Else-Marie
11:00-12:00 Vad ska man tänka på inför och vid plantering - Kirsten
12:00-12:50 Lunch
12:50-13:45 Gödsling och växtskydd - Kirsten
13:55-14:40 Maskiner, redskap och ogräsbekämpning - Kirsten
14:40-15:10 Fika
15:20-16:15 Hur går vi vidare? Hur kan vi samarbeta? - Alla
16:15-16:30 Utvärdering och avslutning - Alla

VAR: Plats meddelas vid anmälan

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping