20- 21 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Barnrättskonferens
Barnkonventionen blir lag 2020 – vad blir skillnaden?

Välkommen till två dagar med kunskap och samtal om vad som blir skillnaden när barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Vi välkomnar dig som är förtroendevald, chef inom kommun och region och tjänsteperson som jobbar med barn och unga och/eller barnrättsfrågor att delta i denna högaktuella konferens.

Konferensens båda dagar riktar sig till olika målgrupper, så vi vill tipsa dig om att läsa informationen nedan noggrant innan du anmäler dig.

Konferensen arrangeras av fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Hälsohögskolan, Erikshjälpen, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Habo kommun och Barnombudsmannen.

OBS! Konferensdagarna är fulltecknade. Konferensdagen den 21/11 kommer att filmas vilket innebär att du som inte fick en plats på konferensen kommer att kunna ta del av föreläsningarna i efterhand. Vi återkommer med mer information om var filmerna kommer att kunna ses.

Konferensdag 20/11

Datum: Onsdag 20 november OBS ANMÄLAN TILL 20 NOV STÄNGD

Tid: Klockan 10.00 -15.00 (registrering och morgonfika från klockan 09.00).

Plats: Östbosalen, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Till konferensens första dag hälsar vi dig som förtroendevald, chef och strateg inom kommun och region välkommen till en webbsänd konferens med Barnombudsmannen, där representanter från bland annat regeringen, SKL, och MUCF medverkar. Vi varvar webbsändningen med samtal på plats i Vista-salen på Högskolan för lärande och kommunikation. Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen, leder oss genom dagen, där vi fokuserar på vad skillnaden kan bli i just din verksamhet när barnkonventionen blir lag 2020.

Konferensdag 21/11

Datum: Torsdag 21 november OBS ANMÄLAN TILL 21 NOV STÄNGD

Tid: Klockan 09.00 - 15.30 (registrering från klockan 08.00).

Plats: JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Till konferensens andra dag hälsar vi dig som tjänsteperson som jobbar med barn och unga, studenter inom socionomprogrammet och du som jobbar med och /eller är intresserad av barnrättsfrågor välkommen till JU-aulan för att lyssna på bland annat Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, med inriktning på bland annat barnrätt, vid Lunds universitet. Det blir även samtal och föreläsning med forskare från Norge, som delar med sig av erfarenheten av att barnkonventionen har varit norsk lag i tio år. Dagen modereras av Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen.

Målgrupp

20 november: Du som är förtroendevald eller jobbar som chef eller strateg inom kommun och region.

21 november: Du som jobbar med barn och unga inom offentlig, privat eller idéburen verksamhet, du som jobbar med och /eller är intresserad av barnrättsfrågor och studenter på socionomprogrammet.

Plats: Östbosalen, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

08.45 - 09.45 Registrering och fika

09.50 - 10.00 Välkommen!
Moderator Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen, hälsar välkommen tillsammans med fokusgrupp Barnets rättigheter.

10.00 –10.10 Välkommen till livesändning med Barnombudsmannen
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

10.10 – 10.40 Nu blir barnkonventionen svensk lag!
Livesändning Barnombudsmannen.

Paneldiskussion med följande deltagare:

 • Elisabet Dahlin, Barnombudsman
 • Representant från regeringen
 • Carola Gunnarsson, SKL:s 1:a vice ordförande
 • Rosaline Marbinah, ordförande LSU

10.40 - 10.45 Paus

10.45 –11.30: Barnkonventionen blir lag – vad innebär det från ett juridiskt perspektiv?
Jaqueline Nilsén, strateg barnrätt och mänskliga rättigheter, Jönköpings kommun.

11.30 – 12.00 Att tillämpa barnkonventionen i praktiken

Helena Anderström, doktorand i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation

12.00 - 13.00: Lunch

13.00 - 13.30: Tvärsektoriella perspektiv på barnkonventionen
Livesändning Barnombudsmannen.

Ett antal myndigheter som har deltagit i Barnombudsmannens regeringsuppdrag ”barnrätt i praktiken” berättar i ett panelsamtal om sina lärdomar av sin barnrättsresa, om det stöd de kan erbjuda kommuner och regioner samt med viktiga barnrättsperspektiv inom deras ansvarsområden.

Myndigheterna som deltar är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet (MFD), myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

13.30 - 14.15 Lokal workshop/samtal
Utifrån det webbsända panelsamtalet diskuterar vi, med ledning av processledare Daniel Grahn, vilket stöd kommuner och regioner önskar få.

14.15 - 14.45 Avslut och framåtblick!
Livesändning Barnombudsmannen.
Lansering av Barnombudsmannens utbildnings- och processtöd.

14.45 - 15.00 Avslutning

15.00 Fika

JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Välkommen!
Thorbjörn Ahlgren, chef för avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan och moderator Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen.

09.10 – 10.30 Barnkonventionen blir svensk lag 2020, vad blir skillnaden?
Titti Mattson, professor i offentlig rätt, med fokus på bland annat barnrätt.

10.30 – 11.00 Fika

11.00 – 11.20 Frågestund med Titti Mattson

11.20 – 12.00 Barnkonventionen som norsk lag sedan 2003, vad blev skillnaden?
Karen Reimers, lektor och jurist.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Barnkonventionen som norsk lag sedan 2003, vad blev skillnaden?
Första amanuens i socialt arbete Vibeke Samsonsen fortsätter föreläsningen.

13.45 – 14.45 Paneldiskussion
Under ledning av moderator Daniel Grahn med följande deltagare:

 • Titti Mattson, professor Lunds universitet
 • Karen Reimers, lektor Högskolan på Vestlandet (Bergen)
 • Vibeke Samsonsen, första amanuens Högskolan på Vestlandet (Bergen)
 • Tobias Rahm, nationell samordnare och utredare med fokusområde Mänskliga Rättigheter, Länsstyrelsen Jönköping
 • Marie Birgerheim, distriktsläkare, barnskyddsteamet på Region Jönköpings län
 • Representant fr Barnahus i Jönköpings län
 • Representant inom Barn- och utbildningsområdet i Jönköpings län.

14.45 – 15.00 Avslutning

15.00 Fika

VAR: 20 november: Östbosalen, Högskolan för lärande och kommunikation. 21 november: JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation.

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri* (*Vid utebliven närvaro utan avanmälan innan sista anmälningsdag tas en avgift på 200 kronor ut). Deltagarna bjuds på förmiddagsfika, lunch (matig wrap och dricka) och eftermiddagsfika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt