02 okt 2019 klocka 08.30 - 16.00

Länsvattendagen

Sjögull i Hokaån. Fotograf: Dörte Schuldt, Vaggeryds kommun.

Välkommen att anmäla dig till 2019 års Länsvattendag. Den äger rum på Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun den 2 oktober kl. 8.30-16.00

Länsstyrelsen informerar om det senaste inom vattenförvaltning, vattenförsörjning, restaurering och invasiva akvatiska arter. Vi presenterar nya projekt, färska inventeringsresultat och åtgärder.

Ta tillfället att nätverka med kommuner, vattenråd, regionala myndigheter och ideella organisationer.

Deltagandet i dagen är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Blir vi fler än lokalen rymmer prioriterar vi ett brett deltagande från olika verksamheter.

Bilden ovan visar sjögull i Hokaån nedanför Hokasjön. Fotograf: Dörte Schuldt, Vaggeryds kommun.

Program

8:30 - 9:00 Kaffe och fralla

9:00 - 11:40 Förmiddagen

 • Välkommna! Helena Jonsson, Landshövding
 • Ny statusklassning av länets vatten
 • Miljöövervakning av grundvatten - kvalitet & kvantitet
 • Trygg vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv för Jönköpings län. Behövs det?
 • Kort Paus
 • PFAS - övervakning och "hot spots" i Jönköpings län
 • Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) - vad och varför?
 • Invasiva vattenorganismer – vilka är de och vad kan vi göra?

11:40 - 13:00 Lunch inklusive besök vid Hokasjön för att titta på Sjögull

13:00 - 16:00 Eftermiddagen

 • Vägpassager – inventering i Jönköpings län
 • Nationella planen - miljöanpassning av vattenkraft
 • Restaurering av vattendrag - högt och lågt
 • LONA våtmarkssatsningen – fortsättning följer
 • Fika
 • Data som underlättar vattenarbetet – senaste tillskottet Fiskekartan.se
 • Återföring av sjösediment till produktionsmark – ex muddring av Ralången
 • Strategisk VA-plan
 • Bidrag att söka
 • Avslut och sammanfattning, Per Hallerstig, Avdelningschef Naturavdelningen

Länsvattendagens programPDF

VAR: Hooks Herrgård

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt