04 sep 2019 klocka 08.30 - 12.00

Handlingsplaner förorenade områden

Träffen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av förorenade områden och tar upp hur man med hjälp av handlingsplaner kan arbeta på ett mer systematiskt och långsiktigt sätt vid tillsyn av pågående verksamheter där det finns förorenade områden.

Program

8:30 Fika

9:00 Inledning

9:10 Länsstyrelsen Östergötland berättar om bakgrund och syfte med egenkontroll av förorenade områden och hur tillsynsmyndigheter kan bedriva tillsyn på ett effektivt sätt med hjälp av en handlingsplan för förorenade områden.

10:15 Paus

10:30 Juridiken kring egenkontroll och tillsyn av förorenade områden.

11:00 Länsstyrelsen i Jönköpings läns arbete med handlingsplaner och exempel från Östergötland.

11:30 avslutande diskussion


Det finns möjlighet till gemensam lunch till självkostnadspris efteråt


VAR: Länsstyrelsen i Jönköpings län

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt