19 sep 2019 klocka 13.00 - 14.30

Använda kunskapsunderlag som prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet

Som en del i genomförandet av åtgärd 25 i grön handlingsplan bjuder Länsstyrelsen in till skype-möte där vi kommer presentera några av våra underlag som ni kan använda i ert arbete. De underlag som kommer att visas är:

  • LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) - GIS-skikt som visar arealer/mängd som behövs av en viss biotop
  • Lövsuccé - GIS-skikt som visar lövskogens utbredning och åldersfördelning (Marielle)
  • HSI (Habitat Suitability Index) – GIS-skikt som visar den gröna infrastrukturen i den talldominerade barrskogen med inslag av myrmarker (Marielle)
  • Kartläggning av socialt viktiga områden.
  • Strandexploatering: En kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. GISskikt och kartberättelse.
  • Diverse underlag som tas fram inom arbetet med Grön infrastruktur - förvaltningsindex
  • Värdetrakter/kärnor

Vi kommer även ha en kort genomgång av GIS-stödet och ge tips om hur ni kan använda stödet.

Målgrupp

Tjänstemän som använder planeringsunderlag i sitt arbete t ex inom plan, skötsel, friluftsliv inom kommun, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Södra, LRF och Biosfärområde Östra Vätterbranterna.


Skype-mötet erbjuds vid 3 tillfällen

5 september mellan 9.30-11.00

19 september mellan 13-14.30

17 oktober mellan 8.30-10.00

Vi skickar ut en länk till mötet någon dag innan tillfället. Tänk på att kolla er skräppost då det händer att inbjudan hamnar där.

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt