10 sep 2019 klocka 12.00 - 16.30

Utbildningsdag om traumahantering

Varmt väkommen till en utbildningsdag om traumahantering.

Under utbildningsdagen ges bland annat en introduktion till aktuell forskning om hur trauman under uppväxten skapar komplex traumatisering hos unga och vuxna. Även vilka effekter detta kan ge på ungas beteenden och känslomässiga liv och hur du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kan möta dessa unga. Det kommer även att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Talare under utbildningsdagen

Johan Ragnarsson, Psykolog, Statens institutionsstyrelse.

Annika Lang Verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade RKC Skövde.

Program

12:00 – 13:00 Gemensam lunch

13:00 – 14:30 Föreläsare Annika Lang berättar bl a om hur trauma drabbar hjärnan och hela personen, både komplex trauma och typ ett trauma. Vad är ett traumamedvetet bemötande och hur ser en konkret behandlingsinsats ut? Vad innebär sekundär traumatisering?

14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika

15:00 – 16:15 Föreläsare Johan Ragnarsson berättar om hur trauma påverkar ungas beteenden och känslomässiga liv och hur du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kan möta dessa unga.

16:15 – 16:30 Reflektioner kring dagen

Målgrupp

Inbjudan riktas till personer som möter unga och vuxna asylsökande och nyanlända som är i behov av traumahantering.  

VAR: Sörängens folkhögskola, Nässjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt