19 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Inspirations- och kunskapsdag om hur myndighetsutövning kan vara främjande

Under hösten 2019 bjuder Länsstyrelsen i Jönköpings län in till en kunskaps- och inspirationsdag med fokus på stödjande/främjande myndighetsutövning och rättvis tillämpning av regelverk.

De senaste åren har ett antal myndigheter i Sverige utvecklat sina arbetssätt för att både uppnå högre regelefterlevnad och underlätta för företag och medborgare att göra rätt (”främjande myndighetsutövning”).

Under denna inspirations- och kunskapsdag inom ramen för länets arbete med utveckling av myndighetsutövning, tillsyn och den regionala livsmedelsstrategin, får du ta del av beprövade modeller, nationell- och internationell utveckling och forskning kring myndighetsutövning och tillit samt goda exempel på processer i stat och kommun där man har gått från ett kontrollerande- till ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv.

VAR: Jordbruksverket, Vallgatan 8

KOSTNAD: Inspirationsdagen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro debiteras 500 kronor. Lunch erbjuds till självkostnadspris och betalas på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt