02- 03 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden, GRUF

Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län bjuder in dig som miljöinspektör till två dagar grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden, GRUF

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med myndighetsutövning av förorenade områden. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsynsverktygen, och hur man gör en ansvarsutredning. Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlingsprocessen från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd och bygger på Naturvårdsverkets rapporter "Riktvärden", "Riskbedömning" och "Att välja efterbehandlingsåtgärd".

Program för dagarna hittar du härPDF.

Boende

Om du behöver boende bokas detta på egen hand och ingår inte i deltagaravgiften. Deltagare får själva kontakta Hotell Rådmannen för bokning av rum, info@konferenscentrum.se.

Anmälan

Anmälan är bindande. Begränsat antal platser! Max antal deltagare för Jönköpings län är 16 st.


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: 2-3 oktober på Hotell Rådmannen i Alvesta, Centralgatan 2 (vid järnvägsstationen).

KOSTNAD: Deltagaravgiften för utbildningen är 760 kr (exkl moms) och faktureras i efterhand. Fika och lunch båda dagarna samt middag på kvällen dag 1 ingår. Utan middag dag 1 är deltagaravgiften 500 kr (exkl moms).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 aug 2019

Kontakt