09 okt 2019 klocka 08.30 - 16.00

Skadliga sedvänjor - hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utrednings-arbete

k

Välkommen att ta del av Maria Hagbergs utbildning om skadliga sedvänjor så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Vilka är målgruppen?

Målgruppen för utbildningen är personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier.

Vad handlar utbildningen om?

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Eftersom socialtjänsten och dess uppdragstagare berörs av myndighetsutövning och rättstillämpning vill Maria bidra till ökad kunskap för de professionella men också öka rättssäkerhet för utsatta och utövare.

Maria kommer i sin föreläsning ta upp teoretisk bakgrund, lagstiftning och riskbedömning. Hon kommer beröra vikten av aktuella kommunala handlingsplaner mot mäns våld mot kvinnor och hur arbetet inom myndigheten kan organiseras. Dessutom kommer vi få öva på några fall (ta gärna med avidentifierade egna) och, om tiden tillåter, se en film som berör både våld och hedersrelaterat våld.

Vem håller utbildningen?

Maria Hagberg - magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare. Maria har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld. Hon arbetar mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten.

 

VAR: Elite Stora hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Avgiften är 0 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. Avgift om 300 kr debiteras om avanmälan efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro utan avanmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt