22 maj 2019 klocka 18.00 - 21.00

Beteskväll i Bor

Välkommen till en en kväll om naturbeten på Solgården i Bor.

Landshövding Helena Jonsson inleder kvällen och Åke Carlsson håller ett bildföredrag. Åke är medförfattare till böckerna ”Mulens marker” och ”Åter till mulens marker”.

Det bjuds på fika och i betesmarken intill Solgården kommer det att finnas stationer med olika teman.

Kvällen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Bor, Hembygdsföreningen i Voxtorp och LRF.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig senast den 16 maj till kursanmalan.jonkoping@lansstyrelsen.se. Vi försöker skicka ut en deltagarlista någon dag innan kursen för att det ska finnas möjlighet till samåkning.

Meddela även vid anmälan om du har behov av hjälpmedel, så försöker vi lösa det.

För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats


VAR: Solgården i Bor

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 maj 2019

Kontakt