11 jun 2019 klocka 08.20 - 17.00

Bushresa - En dag om jord­bruks­markens värde och framtid 

Det finns ett viktigt samband mellan den svenska livsmedelsproduktionen och vår jordbruksmark. Båda är dessutom mycket viktiga för landsbygds-utvecklingen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Landsbygdsnätverket och LRF bjuder tisdagen den 11 juni in till en bushresa för länets politiker och tjänstemän samt lantbruksföretagare.

Under bushresan kommer vi att prata om:

  • Hur har landskapet formats med tiden? Vad är det som har förändras och vad har det för betydelse?
  • Varför slutar man med mjölk- och köttproduktion? Trender och statistik.
  • De svenska lantbruksföretagens betydelse för land- skapsbild, artrikedom, rekreation, turism, boendemiljö och sysselsättning.
  • Kött och mjölk från Sverige jämfört med andra länder när det gäller djuromsorg, livsmedelssäkerhet och klimatpåverkan.
  • Hur skulle det kunna se ut? Vad kan vi göra för att komma dit?

Om antalet deltagare totalt överstiger maxantalet förbehåller sig arrangören rätten att, efter sista anmälningsdag, fördela platserna mellan de anmälda så att det blir en bra fördelning. Men för kommunerna är antalet deltagare begränsat till 1 politiker och 1 tjänsteman per kommun.

Vi kommer att fika i betesmarker under dagen, så ta med ”kläder efter väder” samt något att sitta på.


VAR: Start och avslut vid östra sidan av resecentrum i Jönköping

KOSTNAD: Resan är kostnadsfri, men kostnad för lunch tillkommer.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 jun 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt